Rozdělení vzdušného prostoru I.

airbus-aircraft-airplane-587063.jpg

Když se člověk neznalý problematiky podívá na oblohu, pravděpodobně ho nenapadne, že prostor nad ním má různé části s přesně definovanými hranicemi a pravidly. Možná jej napadne myšlenka bezletových zón nebo prostoru jakési zvýšené pozornosti v okolí letišť. Avšak člověk, který už nějak přišel do styku s letovým provozem, ví, že to tak jednoduché není. Ale protože je to pro bezpečné létání naprosto nezbytné, podíváme se nyní, jak to tedy je.

Na rozdělení vzdušného prostoru se můžeme zjednodušeně dívat ze dvou úhlů pohledu. Rozdělení do tzv. tříd vzdušného prostoru a na prostory typu CTR, TMA, TRA, atd. A jelikož se opravdu jedná o rozsáhlé a podstatné téma, každému z pohledů bude věnován speciální článek. Zde se zaměříme na obecnější dělení, a sice do jednotlivých tříd vzdušného prostoru (VP).

Mezinárodní organizace civilního letectví ICAO definovala celkem 7 tříd vzdušného prostoru označených písmeny A-G. Přičemž vzdušný prostor třídy A je nejvíce restriktivní, zatímco G nejméně. Třídy A až D jsou řízeným prostorem pro všechny lety, třída E pouze pro IFR lety, a třídy F a G jsou prostory neřízenými. Níže se postupně podíváme na všechny. Jelikož však v českém vzdušném prostoru máme pouze třídy C, D, E a G, bude jim věnováno více prostoru.


Úplné a aktuálně platné informace o rozdělení (klasifikaci) vzdušného prostoru každého státu naleznete vždy v letové informační příručce (AIP) daného státu v kapitole ENR 1.4. V případě České republiky je to AIP ČR na webu Letecké informační služby ŘLP ČR, s.p.

Klikněte pro zvětšení.   Zdroj: VFR příručka, LIS ŘLP ČR, s.p.

Klikněte pro zvětšení.
Zdroj: VFR příručka, LIS ŘLP ČR, s.p.


A.png

Vzdušný prostor třídy A

V ČR se neuplatňuje.
Jak již bylo řečeno, třída A je ze všech tříd VP nejvíce restriktivní a jako jediná neumožňuje provádění VFR letů. Na základě povolení služby ŘLP se zde můžeme setkat pouze s lety IFR, které musí být ve stálém obousměrném rádiovém spojení se zemí. Všem letům jsou mezi sebou zajištěny rozstupy.


Vzdušný prostor třídy B

V ČR se neuplatňuje.
Vstup do třídy B je opět pouze po vydání letového povolení od služby ŘLP. Ve třídě B se však kromě IFR letů můžeme setkat i s lety VFR. Rozstupy se opět zajišťují všem letadlům, dokonce i mezi dvěma VFR lety navzájem. Opět také platí, že všechna letadla musí být ve stálém obousměrném rádiovém spojení se zemí.


C.png

Vzdušný prostor třídy C

Povolené typy letů

Třída C umožňuje provádět lety podle IFR i VFR.

Poskytované služby

Všem letům se poskytuje služba ŘLP. Letům IFR se zajišťují rozstupy od jiných letů IFR a od letů VFR. Mezi lety VFR navzájem se rozstupy nezajišťují, ale jsou poskytovány informace o provozu a na vyžádání i rady k vyhnutí.

Omezení a podmínky provozu

• Všechny lety musí získat před vstupem do třídy C letové povolení a udržovat stálé oboustranné rádiové spojení se zemí.

• IAS VFR letů ve výšce pod 10 000 ft nesmí přesáhnout 250 uzlů. Toto neplatí pro vojenská letadla a pro letadla, která rychlost nižší než 250 uzlů z technických nebo bezpečnostních důvodů nejsou schopna dodržet.

Minimální meteo podmínky (VMC) pro lety VFR v a nad FL 100 – dohlednost 8 km, vzdálenost od oblačnosti 1500 m horizontálně a 1000 ft vertikálně.

Minimální meteo podmínky (VMC) pro lety VFR pod FL 100 – dohlednost 5 km, vzdálenost od oblačnosti 1500 m horizontálně a 1000 ft vertikálně.

• Všechny lety letící v třídě C musí mít podaný letový plán.

Kde se dá s třídou C setkat?

V českém vzdušném prostoru se třída C nachází všude nad FL 95 a také v celém TMA Praha.


D.png

Vzdušný prostor třídy D

Povolené typy letů

Třída D umožňuje provádět lety podle IFR i VFR.

Poskytované služby

Všem letům se poskytuje služba ŘLP. Letům IFR se zajišťují rozstupy od jiných IFR letů a předávají se informace o provozu VFR letů. Letům VFR rozstupy od ostatního VFR a IFR provozu zajišťovány nejsou. Předávají se pouze informace o provozu. Všem letům se na žádost předává rada k vyhnutí.

Omezení a podmínky provozu

• Všechny lety musí získat před vstupem do třídy D letové povolení a udržovat stálé oboustranné rádiové spojení se zemí.

• IAS všech letů ve výšce pod 10 000 ft nesmí přesáhnout 250 uzlů. Toto neplatí pro vojenská letadla a pro letadla, která rychlost nižší než 250 uzlů z technických nebo bezpečnostních důvodů nejsou schopna dodržet.

VMC podmínky pro lety VFR v a nad FL 100 – dohlednost 8 km, vzdálenost od oblačnosti 1500 m horizontálně a 1000 ft vertikálně. Pozn.: V ČR třída D nad FL 100 není.

VMC podmínky pro lety VFR pod FL 100 – dohlednost 5 km, vzdálenost od oblačnosti 1500 m horizontálně a 1000 ft vertikálně

Kde se dá s třídou D setkat?

V českém vzdušném prostoru je třída D ve všech CTR/MCTR a TMA/MTMA, s výjimkou TMA Praha.


E.png

Vzdušný prostor třídy E

Povolené typy letů

Třída E umožňuje provádět lety podle IFR i VFR.

Poskytované služby

Letům IFR je poskytována služba ŘLP. Od ostatních IFR letů jsou jim zajišťovány rozstupy. Pokud je to proveditelné, poskytují se informace o VFR letech.

Letům VFR se poskytují informace o provozu, je-li to možné. (To znamená, že třída E je pro let VFR neřízeným prostorem.) Proveditelnost poskytnutí informace o provozu závisí především na tom, zda stanoviště LPS má informace o VFR letu, který v třídě E nemá za povinnost se nikomu hlásit.

Omezení a podmínky provozu

• IAS všech letů ve výšce pod 10 000 ft nesmí přesáhnout 250 uzlů. Toto neplatí pro vojenská letadla a pro letadla, která rychlost nižší než 250 uzlů z technických nebo bezpečnostních důvodů nejsou schopna dodržet.

Lety IFR jsou předmětem letového povolení a musí udržovat stálé obousměrné rádiové spojení se zemí.

Lety VFR se mohou v třídě E pohybovat volně, tedy bez letového povolení a bez povinnosti být na spojení.

VMC podmínky pro lety VFR – dohlednost 5 km, vzdálenost od oblačnosti 1500 m horizontálně a 1000 ft vertikálně

Kde se dá s třídou E setkat?

V ČR je třída E veškerý vzdušný prostor nad 1000 ft AGL do FL 95, s výjimkou CTR/MCTR a TMA/MTMA.

Pozor! Ač je třída E pro VFR lety neřízený prostor, mohou se v ní, a taky to tak často je, vyskytovat lety podle pravidel IFR. Nejedná se pouze o malé, lehké letouny například typu Cessna 172 nebo Cirrus SR20, ale také o velké Boeingy či Airbusy. Z tohoto důvodu je vhodné být na spojení se stanovištěm poskytujícím letovou informační službu (FIS). Obecně se dá říci, že čím výše se jako VFR pohybuji, tím je větší pravděpodobnost, že se mohu s nějakým IFR letem potkat.


F.png

Vzdušný prostor třídy F

V ČR se neuplatňuje.
Třída F je tzv. poradní prostor. Mohou se zde vyskytovat jak lety IFR, tak i VFR. Letům IFR je poskytována poradní služba a všem letům letová informační služba na vyžádání. Její zavedení se považuje pouze jako dočasné řešení v situaci, kdy je žádoucí poskytovat službu řízení letového provozu, jejíž zřízení zatím není technicky možné. Jelikož se třída F u nás, ani v našem blízkém okolí nevyskytuje, nebudeme se jí dále věnovat.


Vzdušný prostor třídy G

Povolené typy letů

Třída G umožňuje lety podle IFR i VFR - je to taková letecká džungle, kde může být v podstatě úplně vše, co se udrží ve vzduchu. ;-)

Poskytované služby

Všem letům je poskytována letová informační služba na vyžádání.

Omezení a podmínky provozu

• IAS všech letů ve výšce pod 10 000 ft nesmí přesáhnout 250 uzlů. Toto neplatí pro vojenská letadla a pro letadla, která rychlost nižší než 250 uzlů z technických nebo bezpečnostních důvodů nejsou schopna dodržet. Pozn.: v ČR třída G sahá pouze do 1000 ft AGL.

IFR lety musí udržovat stálé obousměrném rádiové spojení se zemí.

Žádný druh letu nepodléhá letovému povolení a nejsou zajišťovány žádné rozstupy.

VMC podmínky pro lety VFR – dohlednost 1500 m, mimo oblačnost a za dohlednosti země, při rychlostech, které umožní se vyhnout jinému provozu nebo překážce.

Kde se dá s třídou G setkat?

V ČR je třída G veškerý vzdušný prostor do 1000 ft AGL, s výjimkou CTR/MCTR.

V ČR se IFR let do třídy G prakticky nedostane, jelikož by nedodržel minimální výšku nad překážkami.


Závěrečné shrnutí

zaver.jpg

Správné pochopení rozdělení vzdušného prostoru do jednotlivých tříd a jejich rozmístění je naprosto klíčové jak pro piloty, tak pro pracovníky služeb LPS. Pokud jsem VFR pilot, obecně platí, že při letu v třídách G a E nemusím žádat o povolení a létám podle své potřeby - samozřejmě v mezích ostatních předpisů. Jak již bylo zmíněno, z důvodu možného výskytu IFR provozu, především ve vyšších hladinách třídy E, je vhodné být na spojení se stanovištěm poskytujícím letovou informační službu. Jednak abych mohl sám dostat informaci o provozu, a také, aby se o mně a mých úmyslech dozvěděli ostatní, především piloti IFR letů v mém okolí. Při vstupu do tříd D a C potřebuji dostat letové povolení a udržovat stálé obousměrné rádiové spojení se stanovištěm ŘLP. Pokud chci letět za VFR v třídě C, musím si na tento let podat letový plán. Piloti IFR letů to mají jednodušší, jelikož, kromě třídy G, musí žádat o letové povolení a být neustále ve spojení se zemí vždy.

Úplným závěrem je třeba ještě dodat podstatnou informaci. Společná vertikální hranice mezi dvěma rozdílnými třídami patří vždy méně omezující třídě. Rozhraní mezi třídou E a C v FL 95 je tedy pořád ještě třída E, spodní hranice TMA už do TMA nepatří, atd. V těchto případech je vždy podmínkou mít pod převodní nadmořskou výškou nastavené aktuální QNH letiště daného prostoru TMA, a to už od 1000 ft pod jeho spodní hranicí. Není však vhodné letět přímo po hraně prostoru, kde je vyžadováno letové povolení. Důvod je prostý. Stačí malá turbulence nebo pilotní chyba, naruším omylem do řízeného prostoru, a je zaděláno na problém.