Seznamovací lety DTO mají zelenou

seznamovaci-head.png

Ohlášené organizace pro výcvik (DTO) mohou od 31.5.2019, kdy vstoupila v platnost změna č. 3 směrnice CAA-SL-102-n-16, provádět seznamovací lety. Přidaly se tak ke Schváleným organizacím pro výcvik (ATO) a Organizacím vytvořeným za účelem propagace sportovního či rekreačního létání, které mohou seznamovací lety provádět od srpna 2016.

Výše uvedená směrnice je zveřejněná na webu ÚCL zde. Najdete v ní konkrétní podmínky a postupy pro provádění seznamovacích letů.

Vyhlídkový let vs. seznamovací let

Účelem seznamovacích letů je umožnit organizacím oslovit nové žáky nebo členy, propagovat svou organizaci. Není však záměrem nahradit vyhlídkové lety pod leteckou obchodní dopravou seznamovacími lety pod DTO. Četnost seznamovacích letů je proto regulována definicí „okrajové činnosti“. Naopak díky tomu, že se nejedná o leteckou obchodní dopravu, mohou seznamovací lety provádět piloti, kteří jsou držitelé alespoň průkazů LAPL (A/H/S/B) nebo PPL (A/H), SPL a BPL, dosáhli 18 let, a splňují minimální celkové nálety hodin v souladu s výše uvedenou směrnicí.

Povinná administrativa

administrativa.jpg

Seznamovací lety se do palubního deníku nebo technického deníku letadla zapisují zkratkou IF (Introductory Flight).

Povinná administrativa spojená se seznamovacími lety zahrnuje:

  • Seznam osob na palubě

  • Souhlas zákonného zástupce pro děti do 15 let

  • Systém záznamů seznamovacích letů

Další z požadavků zmiňované směrnice je upozornění účastníků seznamovacích letů ohledně možných následků v případě nesprávného zhodnocení svého zdravotního stavu (srdeční vada, vysoký krevní tlak, nemoci dýchacích cest, apod.). Je vhodné nejen účastníky upozornit, ale současně nechat podpisem potvrdit provedení takového poučení.

Posouzení rizik

Směrnice v závěru nařizuje provedení posouzení rizik a současně navrhuje oblasti posouzení rizik. Celý postup posouzení rizik naleznete v kapitole 3 v příručce „Politika bezpečnosti DTO“. Proces posouzení rizik je nejen nutné projít formálně, ale hlavní je i správně zavést výstupy z posouzení rizik do praxe.

twinkluzak-narrow.png