Rozumět řeči METARů a TAFů

blesky.jpg

Alfou a omegou VFR pilota je bezesporu počasí – aktuální a budoucí. Počasí na letišti odletu, na trati a na letišti příletu. Kvalitní předletová meteorologická příprava může v kokpitu ušetřit spoustu nepříjemností. Nejeden pilot se v letadle zapotil, když se dostal do nevhodných meteorologických podmínek. Přitom mohlo stačit, aby se před letem informoval a věděl by, že za pravidel VFR nemá šanci let provést.

Humorný nápad na dekódování předpovědi TAF.

Humorný nápad na dekódování předpovědi TAF.

V dnešní době internetu a chytrých telefonů existuje kvantum možností, jak si informace o počasí obstarat. Některé jsou pro piloty vhodné více a některé méně. Některé nejsou vhodné vůbec a potom jsou tady takové, které jsou dělané přímo pro ně.  K nejpřesnějším, nejaktuálnějším a pilotům šitým na míru patří zprávy METAR, (SPECI) a TAF. Jejich výhodou je, že mají data z meteorologických stanic přímo na daném letišti, pro které se vydávají. Z těchto zpráv poté přebírají informace ostatní šiřitelé meteo informací. Jejich nevýhodou je kódovaný formát, čímž se pro nezasvěcené čtenáře stávají nečitelnými.

Tento článek bude jakousi kuchařkou, díky které už nám nebudou unikat žádné informace ukryté v METARech a TAFech. Nejdříve je ovšem nutné začít tím, co vlastně METAR (SPECI) a TAF jsou.

METAR – Kódovaná, pravidelná, meteorologická zpráva o aktuálním počasí na letišti. Je vydávána meteorologickou služebnou na daném letišti jednou nebo dvakrát za hodinu.

SPECI – Kódovaná, nepravidelná, meteorologická zpráva o aktuálním počasí na letišti. Je vydávána meteorologickou služebnou na daném letišti při význačných změnách počasí v době (např.: výskyt bouřky, snížení dohlednosti, změna směru a rychlosti větru), kdy není termín vydání METARu. Jedná se tedy o METAR vydaný mimo jeho pravidelný čas.

TAF – Kódovaná, pravidelná, meteorologická předpověď počasí pro dané letiště. Rozlišujeme tzv. krátký a dlouhý TAF. Krátký se vydává na 9 hodin a obnovuje se vždy po 3 hodinách. Dlouhý TAF se obnovuje každých 6 hodin a jeho platnost je 18, 24, nebo 30 hodin.

Jelikož METAR a SPECI jsou svou skladbou totožné zprávy, ve zbytku článku se bude zmiňovat pouze METAR. Nicméně veškeré informace o METARech se dají použít i pro SPECI.


> Přeskočit na TAF <

Skladba METAR

 1. Označení druhu zprávy

 2. Lokalizace

 3. Čas pozorování

 4. Označení automatické nebo chybějící zprávy

 5. Vítr

 6. Dohlednost

 7. Dráhová dohlednost

 8. Současné počasí

 9. Oblačnost

 10. Teplota a rosný bod

 11. QNH

 12. Minulé počasí

 13. Střih větru

 14. Stav RWY

 15. Přistávací předpověď

 16. Poznámka

 17. Ukončení

Pozn.: Kurzíva označuje části METARu, které se nemusí vždy vyskytnout.

Vysvětlivky:

 1. METAR nebo SPECI - Označení druhu zprávy.

 2. XXXX - Lokalizace – 4 písmenný ICAO kód letiště, pro které je zpráva vydána. (Např. LKTB)

 3. DDHHMMZ - Čas pozorování – Udává pořadí dne v měsíci (D), hodinu (H) a minutu (M) vydání, označení UTC času (Z). (Např. 071200Z)

 4. Označení automatické nebo chybějící zprávy – Používá se v případě, kdy je zpráva vytvořena pouze na základě automatických měření bez zásahu pozorovatele (AUTO) nebo úplně chybí (NIL)

 5. SSSRRGRR ZZZVZZZ - Vítr – Směr ve stupních (S), rychlost v uzlech (R), nárazy (G), význačné změny směru (Z). Nárazy a kolísání směru se při absenci jevu vynechávají. (Např. 04023, nebo 26030G39 220V300)

 6. DDDD DDDDKR - Dohlednost – Převládající dohlednost na letišti v metrech (D). V případě definovaných výrazných směrových rozdílů se udává i nejmenší dohlednost. Směr je určován osmidílnou kompasovou růžicí (KR). Nejvyšší možná hodnota je 9999 metrů. (Např. 4500, nebo 1200NW)

 7. RXX/DDDDT - Dráhová dohlednost Pokud je to nutné, kromě převládající dohlednosti se udává i dohlednost dráhová v metrech (D) pro konkrétní dráhu (RXX) a její tendence (T). Tendence může být zlepšující se (U), zhoršující se (D) a neutrální (N). (Např. R34/1100U)

 8. Současné počasíPro popis počasí je používán systém zkratek. Většinou pocházejí z angličtiny, některé výrazy například z francouzštiny. Jednotlivé zkratky se dají navzájem kombinovat k přesnějšímu popisu jevu. (Např.: FZFG, SHRA, DRSA, +SN a další)

  Intenzita:

  + silná (heavy)

  (bez označení) mírná (moderate)

  - slabá (light)

  Popis:

  SH přeháňka (SHower)

  BL zvířený (BLowing)

  DR nízko zvířený (low DRifting)

  MI přízemní (shallow)

  BC chuchvalce (patches)

  PR částečné (PaRtial)

  FR namrzající (FReezing)

  Srážky:

  DR mrholení (DriZzle)

  RA déšť (RAin)

  SN sněžení (SNow)

  SG sněhová zrna (Snow Grains)

  PL zmrzlý déšť (ice PeLlets)

  GR kroupy (hail)

  GS krupky (small hail)

  Jevy ovlivňující dohlednost:

  FG mlha (FoG)

  BR kouřmo (mist)

  SA písek (SAnd)

  DU prach (DUst)

  HZ zákal (HaZe)

  FU kouř (FUme)

  VA vulkanický popel (Volcanic Ash)  VA

  Ostatní jevy:

  TS bouřka (ThunderStorm)

  PO prachové/písečné víry (dust/sand whirls)

  SQ húlava (SQual)

  FC nálevkovitý oblak (Funnel CLoud)

  DS prachová vichřice (DustStorm)

  SS písečná vichřice (SandStorm)

  VC v blízkosti (ViCinity)

 9. PPPVVV - Oblačnost – Udává pokrytí oblohy oblačností v osminách (P) a výšku základny dané oblačné vrstvy ve stovkách stop (V). V případě potřeby se udává i typ oblačnosti (pouze pro cumulonimbus a věžovitý cumulus). Pokud jsou splněny podmínky dohlednosti 10 a více kilometrů a neexistuje oblačnost provozního významu ani nebezpečné jevy jako například bouřka, údaje o dohlednosti a oblačnosti se dají nahradit zkratkou CAVOK (Clouds And Visbility OK).

  FEW skoro jasno (FEW) 1-2/8

  SCT polojasno (SCaTtered) 3-4/8

  BKN oblačno až skoro zataženo (BroKeN) 5-7/8

  OVC zataženo (OVerCast) 8/8

  VV vertikální dohlednost (Vertical Visibility)

  NSC bez oblačnosti provozního významu (No Significant Clouds)

  NCD není detekována oblačnost (No Clouds Detected)

  CB CumulonimBus

  TCU věžovitý cumulus (Towering CUmulus)

 10. TT/RR - Teplota a rosný bod – Udává aktuální teplotu ve stupních Celsia (TT) a rosný bod (RR). Hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší celý stupeň. Polovina stupně se vždy zaokrouhluje na vyšší teplotu. V případě záporných hodnot se před teplotním údajem použije písmeno M. (Např. 29/18, nebo M05/M07)

 11. QPPPP - Tlak – Hodnota letištního QNH v hPa (PPPP) zaokrouhlená vždy dolů. Uvozuje se písmenem Q. (Např. Q1021)

 12. REXX - Minulé počasí – Informace o počasí, které se již na letišti nevyskytuje (XX). Uvádí se zkratkou RE z anglického REcent (nedávný), za kterou následuje zkratka jevu, viz bod 8. (Např. RERA)

 13. WS RXX - Střih větru – Informuje o výskytu střihu větru (WS = Wind Shear) v blízkosti jednotlivých drah (RXX). (Např. WSR27)

 14. RXX/NZTTBB - Stav RWY – V případě potřeby udává informace o znečištění dráhy. Kód začíná označením dráhy (RXX), za kterým následuje lomítko a údaje o druhu nánosu (N), rozsahu znečistění (Z), tloušťce nánosu (TT) a koeficientu tření nebo brzdném účinku (BB). (Např. R19/698392)

  Druh nánosu:

  0 čistá a suchá (clear and dry)

  1 vlhká (damp)

  2 mokrá a mokré pásy (wet and wet patches)

  3 jinovatka nebo led pod 1 mm (rime and frost)

  4 suchý sníh (dry snow)

  5 mokrý sníh (wet snow)

  6 rozbředlý sníh (slush)

  7 led (ice)

  8 ztvrdlý a uježděný sníh (compacted or rolled snow)

  9 zmrzlé koleje nebo rýhy (frozen ruts or ridges)

  / bez hlášeného typu nánosu (např. během čištění dráhy)

  Rozsah znečištění:      

  1 <10% dráhy

  2 11% - 25% dráhy

  4 26% - 50% dráhy

  9 51% - 100% dráhy

  / bez hlášení (např. během čištění dráhy)

  Tloušťka nánosu:

  00 < 1 mm

  01 1 mm

  02 2 mm

  ~

  90 90 mm

  92 10 cm

  93 15 cm

  94 20 cm

  ~

  98 > 40 cm

  99 dráha mimo provoz bez hlášení tloušťky

  // nevýznamná nebo neměřitelná tloušťka

  Koeficient tření nebo brzdící účinek:

  00 koeficient tření 0,00

  01 koeficient tření 0,01

  02 koeficient tření 0,02

  ~

  90 koeficient tření 0,90

  91 brzdící účinek špatný

  92 brzdící účinek střední/špatný

  93 brzdící účinek střední

  94 brzdící účinek dobrý/střední

  95 brzdící účinek dobrý

  99 nespolehlivý

  // bez hlášení

 15. TREND - Přistávací předpověď – Letištní předpověď TREND na následující 2 hodiny. Využívá stejných zkratek jako aktuální počasí. Může rovněž obsahovat upřesnění času jednotlivých jevů a charakter změny. Předpověď TREND může být nahrazena kódem NOSIG (No significant changes- bez význačných změn).

  Časové upřesnění:

  AT v (AT)

  FM od (FroM)

  TL do (TilL)

  Pozn.: Za časovou značkou vždy následují 4 číslice označující hodiny a minuty UTC.

  Charakter změny:

  BECMG trvalá změna (BECoMinG)                

  TEMPO přechodná změna (TEMPOrary)  

  NSW bez význačného počasí (No Significant Weather) 

 16. RMK REG QNH XXXX - Poznámka – Označována RMK (ReMarK = poznámka). V ČR se za ní udává regionální QNH (nejnižší předpovídané QNH v ČR na následující 3 hodiny).

 17. = - Ukončení – Každá zpráva METAR končí znakem =

 

Příklady METAR:

 

METAR AJLH 030700 15011G25 090V220 4000 1500NW R33/1300D +TSRA BKN005 OVC009CB 20/10 Q1018 WS R33 R33/290292 BECMG 5000 -TSRA RMK REG QNH 1013=

- Pravidelná zpráva METAR vydaná pro fiktivní letiště AJLH třetí den v měsíci v 7:00 UTC.
- Vítr ze 150°o rychlosti 11 uzlů, v nárazech 25 uzlů. Variace větru od 90°do 220°.
- Převládající dohlednost 4000 metrů, severozápadním směrem 1500 m. Dráhová dohlednost na dráze 33 1300 m, zhoršující se tendence.
- Silná bouřka a déšť, skoro zataženo se spodní základnou v 500 stopách, zataženo se spodní základnou v 900 stopách.
- Význačný typ oblačnosti cumulonimbus.
- Teplota vzduchu 20°C, rosný bod 10°C, letištní QNH 1018 hPa.
- Hlášený střih větru na dráze 33.
- Dráha 33 mokrá na 51% - 100% povrchu, vrstva vody vysoká 2 mm, brzdný účinek střední/špatný.
- Přistávací předpověď pro následující 2 hodiny.
- Předpokládá se trvalé zlepšení dohlednosti na 5000 m a pouze slabá bouřka a déšť.
- Regionální QNH 1013 hPa.

 

SPECI AJLH 131313 25008 2500 SN OVC006 M00/M02 Q1002 R33///99// NOSIG RMK REG QNH 0997=

- Mimořádná zpráva SPECI vydaná pro fiktivní letiště AJLH třináctý den v měsíci v 13:13 UTC.
- Vítr ze směru 250°o rychlosti 8 uzlů, dohlednost 2500 m, sněžení.
- Zataženo se spodní základnou oblačnosti v 600 stopách.
- Teplota vzduchu -0°C*, rosný bod -2°C, letištní QNH 1002 hPa.
- Dráha 33 uzavřena z důvodu čištění.
- V následujících 2 hodinách se nepředpokládá význačná změna počasí.
- Regionální QNH 997 hPa.

 

*pozn.: METAR a SPECI díky zaokrouhlování umožňují vznik matematické rarity – záporné nuly. Při označení M00 je ve skutečnosti teplota v rozmezí -0,5°C – -0,1°C.


Skladba TAF

 1. Označení druhu zprávy

 2. Lokalizace

 3. Čas předpovědi

 4. Označení chybějící předpovědi

 5. Doba platnosti předpovědi

 6. Označení zrušené předpovědi

 7. Vítr

 8. Dohlednost

 9. Současné počasí

 10. Oblačnost

 11. Očekávané význačné změny těchto meteorologických prvků v průběhu platnosti předpovědi

 12. Ukončení

Pozn.: Kurzíva označuje části TAFu, které se nemusí vždy vyskytnout.

Vysvětlivky:

 1. TAF - Označení druhu zprávy.

 2. XXXX - Lokalizace – 4 písmenný ICAO kód letiště, pro které je zpráva vydána.

 3. DDHHMMZ - Čas předpovědi – Udává pořadí dne v měsíci (D), hodinu (H) a minutu (M) vydání předpovědi, označení UTC času (Z). (Např. 021200Z)

 4. (NIL) - Označení chybějící předpovědi – Pokud předpověď nebyla vydána, píše se NIL.

 5. DDHH/ddhh - Doba platnosti předpovědi – Udává pořadí dne v měsíci (D) a hodinu (H), kdy začíná platnost předpovědi a pořadí dne v měsíci (d) a hodinu (h), kdy končí platnost předpovědi.

 6. (CNL) - Označení zrušené předpovědi – Pokud je potřeba předchozí předpověď zrušit, v tomto bodě se píše CNL a zpráva končí.

 7. SSSRRGRR ZZZVZZZ - Vítr – Směr ve stupních (S), rychlost v uzlech (R), nárazy (G), význačné změny směru (Z). Nárazy a kolísání směru se při absenci jevu vynechávají. (Např. 15007, nebo 03016G22 340V100)

 8. DDDD DDDDKR - Dohlednost – Převládající dohlednost na letišti v metrech (D). V případě definovaných výrazných směrových rozdílů se udává i nejmenší dohlednost. Směr je určován osmidílnou kompasovou růžicí (KR). Nejvyšší možná hodnota je 9999 metrů. (Např. 4500, nebo 1200NW)

 9. Současné počasí – V případě výskytu jevů používá stejný systém zkratek jako METAR.

 10. PPPVVV - Oblačnost – Udává pokrytí oblohy oblačností v osminách (P) a výšku základny dané oblačné vrstvy ve stovkách stop (V). V případě potřeby se udává i typ oblačnosti (pouze pro cumulonimbus a věžovitý cumulus). Pokud jsou splněny podmínky dohlednosti 10 a více kilometrů a neexistuje oblačnost provozního významu, údaje o dohlednosti a oblačnosti se dá nahradit zkratkou CAVOK (Clouds And Visbility OK). Zkratky pro označení množství oblačnosti jsou opět totožné s METARem.

 11. BECMG a TEMPO - Očekávané význačné změny těchto meteorologických prvků v průběhu platnosti předpovědi – Samotná předpověď začíná označením pravděpodobnosti následujících jevů. Pokud je pravděpodobnost větší než 50%, speciálně se neoznačuje. Pravděpodobnost jevů 40% je značena PROB40 a analogicky 30% pravděpodobnost jako PROB30. Následuje označení typu změny shodné s METARem. BECMG pro postupnou, trvalou změnu a TEMPO pro náhlou, krátkodobou. Čas změny se v našich končinách značí intervalem skládajícím se ze dne v měsíci (D) a hodiny (H) začátku změny a dne v měsíci (d) a hodiny (h) konce změny (DDHH/ddhh). Změny počasí se pro daný interval udávají v pořadí: vítr, dohlednost, počasí, oblačnost. Pokud u některého jevu nemá dojít k význačné změně, je vynechán.

 12. = - Ukončení – Zpráva TAF je ukončena znakem =

 

Příklady TAF:

TAF AJLH 250500Z 2506/2612 18008 CAVOK TEMPO 2507/2508 0500 FG PROB40 BECMG 2510/2512 30010 5000 SHRA BKN010 =

- Předpověď vydaná pro letiště AJLH 25. den v měsíci v 5 hodin UTC platná pro období od 6 hodin UTC 25. dne v měsíci do 12 hodin UTC 26. dne v měsíci (tzv. dlouhý TAF na 30 h).
- Aktuální vítr 8 uzlů ze 180°, dohlednost nad 10 km a bez oblačnosti provozního významu.
- Mezi 7. a 8. hodinnou ranní UTC 25. dne v měsíci se očekává dohlednost snížená na 500 m z důvodu mlhy s pravděpodobností větší než 50%.
- S pravděpodobností 40% nastane mezi 10. a 12. hodinou 25. dne v měsíci změna trvalého charakteru, kdy se dohlednost zvedne na 5 km a budou se objevovat dešťové přeháňky.
- Vítr bude foukat rychlostí 10 uzlů ze směru 300°.

TAF AJLH 191100Z 1912/2012 03007 9999 SCT025 BKN040 PROB30 TEMPO 1917/1919 27015G25 3000 TSRA BKN030CB =

- Předpověď vydaná pro letiště AJLH 19. den v měsíci v 11 hodin UTC platná pro období od 12 hodin UTC 19. dne v měsíci do 12 hodin UTC 20. dne v měsíci (tzv. dlouhý TAF na 24 h).
- Aktuální vítr 7 uzlů ze směru 30°, dohlednost 10 km a více.
- Polojasno se základnou oblačnosti v 2500 stopách, oblačno se základnou v 3500 stopách.
- S pravděpodobností 30% nastane mezi 17. a 19. hodinou UTC 19. dne v měsíci bouřka.
- Vítr bude foukat ze směru 270°o rychlosti 15 uzlů, v nárazech až 25 uzlů.
- Dohlednost se očekává 3 km.
- Pokrytí oblohy 5-7/8 s výskytem cumulonimbu.


Máte i po přečtení článku další dotazy? Rádi Vám na ně odpovíme na info@airguru.cz.

clouds-cornfield-countryside-158827.jpg