Blíží se AMPLE STRIKE 2019

B1 Lancer nad základnou v Náměšti nad Oslavou - © Karel Boháč

B1 Lancer nad základnou v Náměšti nad Oslavou - © Karel Boháč

Letecká informační služba ŘLP vydala AIP Suplement (06/19), ve kterém nalezneme plán využívání dočasně vyhrazených prostorů pro mezinárodní vojenské letecké cvičení Ample Strike 2019.

Některé z těchto dočasně vyhrazených prostorů, tedy TRA, mají shodné horizontální hranice jako trvalá TRA, respektive TSA. Je ale potřeba důrazně dbát i na znalost vertikálních hranic těchto prostorů, které našim známým prostorům již neodpovídají, a mohou během tohoto cvičení sahat již od země až do FL165 (viz mapka níže). V prostorech bude probíhat činnost velkého počtu vojenských stíhačů, vrtulníků i bombardérů z mnoha států. Dbejte zvýšené pozornosti při předletové přípravě!

Datum platnosti

Tato speciální TRA mají platnost od 1. do 6. září a poté znovu od 9. do 13. září 2019, a to vždy denně od 9:00 do 19:00 SELČ a poté od 20:00 do 23:00 SELČ.

Prostory však mohou i nemusí být aktivní po celou dobu jejich platnosti. Plánované využití těchto prostorů, včetně následných změn, bude zveřejněno cestou AUP/UUP. Změny mohou být pouze ve formě zmenšení rozsahu nebo zrušení plánovaného využití. Proto sledujte buď zmíněný plán AUP/UUP, nebo AisView na webu ŘLP ČR, s.p.

V případě získání informace o neaktivních prostorech po rádiu na stanovištích FIC Praha nebo ostatních stanovištích ŘLP nebo AČR, je platnost předané informace 15 minut. Po uplynutí této doby musí pilot považovat prostory za aktivované. To znamená, že po uplynutí této doby se pilot v prostoru již nesmí nacházet, vyjma případu, kdy předtím obdržel nové potvrzení o neaktivním prostoru. Toto pravidlo platí všeobecně i u všech ostatních TRA a TSA.

Mapa prostorů - © LIS ŘLP ČR, s.p.

Horizontální a vertikální hranice TRA

Důležitou informací je také to, že všechny prostory Ample Strike jsou využívány včetně svých horizontálních i vertikálních hranic.

U prostoru, který má spodní hranici 1000 ft AGL, to tedy znamená, že let VFR přesně v 1000 ft nad terénem není možný. Je povinností velitele letadla provádět let vně prostoru. V místech, kde je minimální výška letu 1000 ft nad terénem nebo překážkou, tedy není možné let provést vůbec, a proto je třeba dbát na důkladnou předletovou přípravu, pokud pilot plánuje takový prostor podletět.

Horní hranice prostorů nad 5000 ft AMSL jsou udávány v půlených letových hladinách (např. FL85). Prostor je dle AIP SUP využíván do (včetně) nejbližší celé letové hladiny pod touto hranicí. Přesto může civilní provoz využít až nejbližší celou letovou hladinu nad hranicí tohoto prostoru. Tedy v případě horní hranice FL85 je prostor využíván vojenskými lety do FL80, ale nezúčastněný provoz může letět nejníže ve FL90. Vzhledem k povaze letů prováděných uvnitř prostorů dbejte zvýšenou pozornost na dodržení těchto rozstupů od aktivních TRA!

Dotčené letiště a plochy SLZ

Vzlety a přistání na letištích a SLZ plochách, které se nacházejí v prostorech sahajících od země (ROZ1 a ROZ3), se mohou provádět pouze na základě předchozí koordinace, v závislosti na aktuálním využití daného prostoru. Letová povolení jednotlivým letadlům vydává:

  • ROZ1 - MAPP Náměšť (+420 973 438 410)
  • ROZ3 - CRC prostřednictvím FIC Praha (+420 220 374 393)

Zdroje informací

Oficiálním zdrojem informací je Letecká informační služba ŘLP ČR, s.p. Plné znění informací o cvičení Ample Strike získáte v AIP SUP 06/19 zde. Pro případné další změny sledujte web https://aim.rlp.cz/ nebo aplikaci AisView, která je, mimochodem, dostupná pro Android i iOS.